Proposed revisions to the Code submitted for open consultation 2015

Kollegiet lämnade den 20 januari 2012 sina synpunkter på EU-kommissionens förslag till nytt direktiv och förordning avseende revisorer och revision till justitiedepartementet.The Swedish Corporate Governance Board presents an open invitation to submit views on the enclosed prposed revised Code, available in a clean and a mark-up version, until 1 September 2015.