Annual Report 2011

The Board publishes the 2011 Annual Report.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har beslutat att ställa krav på kodtillämpning för utländska bolag noterade i Sverige. Från och med årsskiftet ska dessa bolag tillämpa antingen Svensk kod för bolagsstyrning...