Uppdaterad statistik könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2015-12-31

Uppdaterad statistik beträffande könsfördelningen i börsbolagens styrelser per den 31 december 2015 visar ingen förändring sedan den senaste mätningen i juni 2015.