Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2020-06-30

Kollegiet har presenterat uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 30 juni 2020. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat marginellt jämfört med i fjol. Mer information och underlag finns bifogade.