Ogiltig länk

Ny webbplats från mars 2009

Den angivna webbadressen kunde inte hittas. Du kanske har angivit en ogiltig adress eller kommit hit via en inaktuell länk. I mars 2009 lanserade Kollegiet för svensk bolagsstyrning en ny webbplats. Länkar till den gamla webbplatsen är sedan dess ogiltiga.

Framöver bör adressen www.bolagsstyrning.se användas.